هیت مپ

نقشه ی حرارتی یا هیت مپ چیست؟

  هیت مپ (HeatMap)، نقشه‌های حرارتی داده‌های گرافیکی و رنگی هستند که ما را قادر می‌سازند رفتار کاربران را شناسایی کنیم. در واقع نقشه حرارتی یکی از تست های کاربرد پذیری است که به ما یک دید گرافیکی از رفتار و حرکات بازدیدکنندگان را نمایش می‌دهد و به ما کمک می‌کند تا محصول را در…